kurs Python

https://www.langolian.pl/kurs-python

Szkolenia z najlepszego języka programowania oferowane w Langolian
Kursy z najlepszego języka programowania oferowane w Langolian są dedykowane dla osób zainteresowanych, które chcą podnosić własne kompetencje albo nauczyć całości od podstaw. Często na kurs Python decydują się informatycy, osoby ze świata nauki oraz statystycy. W czasie szkolenia niemały nacisk kładziony jest na naukę składni, zastosowanie najważniejszych bibliotek, jak i na dobór praktycznych opcji. Lekcje uzupełnione są praktycznymi ćwiczeniami. Mogą odbywać się w siedzibie Langolian albo w siedzibie zleceniodawcy.

https://www.langolian.pl/kurs-python